Intenzivni i Poluintenzivni kurs

INTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

( 4X4 časa sedmično) 9 RADNIH DANA BEZ SRIJEDE

Termin I : 09:30h – 12:45h
Termin II : 17:45h – 21:00h

CIJENA 130,00KM (sa udžbenikom)

Stepen Sati Početak Kursa Kraj Kursa
A1.1 17.45-21.00 13.01.2020 27.01.2019
A1.1 09.30-12.45 13.01.2020 27.01.2019
A1.2 17.45-21.00 28.01.2020 11.02.2020
A1.2 09.30-12.45 28.01.2020 11.02.2020
A2.1 09.30-12.45 06.01.2020
17.02.2020
20.01.2020
05.03.2020
A2.1 17.45-21.00 17.02.2020 05.03.2020
A2.2 09.30-12.45 21.01.2020
09.03.2020
04.02.2020
24.03.2020
A2.2 17.45-21.00 09.03.2020 24.03.2020
B1.1 09.30-12.45 10.02.2020
30.03.2020
24.02.2020
14.04.2020
B1.1 17.45-21.00 30.03.2020 14.04.2020
B1.2 09.30-12.45 25.02.2020
16.04.2020
12.03.2020
30.04.2020
B1.2 17.45-21.00 16.04.2020 30.04.2020
B2.1  09.30-12.45 13.01.2020 27.01.2019
B2.1 17.45-21.00 13.01.2020 27.01.2019
B2.2  09.30-12.45 28.01.2020 11.02.2020
B2.2 17.45-21.00 28.01.2020 11.02.2020

POLUINTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

TRAJANJE: 1 mjesec

Termin I : 10:00h – 12:30h
Termin II : 17:00h – 19:30h
Termin III : 19:30h – 21:30h

CIJENA 130,00KM (udžbenik uključen u cijenu kursa)

Intenzivni i poluintenzivni kursevi njemačkog  jezika su namijenjeni kandidatima koji imaju potrebu da govore i aktivno se služe njemačkim jezikom.

Razlika između intenzivnog i poluintenzivnog kursa je u tome što intenzivni kursevi traju dvije (2) sedmice, a poluintenzivni kursevi traju četiri (4) sedmice. Broj časova intenzivnih i poluintenzivnih kurseva je isti, tj. 36 časova po kursu.

Cilj kurseva je da posebnom metodologijom, koja je razvijena isključivo u svrhe aktivacije govora, osposobi kandidate da konačno bez oklijevanja progovore na njemačkom jeziku, primjenom ciljnih jezičkih fraza i sa fokusom na stvarne svakodnevne teme i situacije.

Programi pohađanja nastave iz jezika i ispiti koji se polažu nakon završenog kursa usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

(od A 1.1 do B 2.2)

 

RADNI KALENDAR za školsku 2019/2020. godine  

I ciklus nastave: septembar/oktobar2019

17.09-11.10.2019

II ciklus nastave: oktobar/novembar 2019

14.10-08.11.2019

III ciklus nastave: novembar/decembar 2019

13.11-11.12.2019

IV ciklus nastave: decembar/januar 2020

13.12-13.01.2020

V  ciklus nastave: januar/februar2020

20.01-14.02.2020

VI  ciklus nastave: februar/mart 2020

17.02-16.03.2020

VII  ciklus nastave: mart/april 2020

18.03.-13.04.2020

VIII  ciklus nastave: april/maj2019

17.04-15.05.2020

IX   ciklus nastave: maj/juni 2020

18.05-15.06.2020

X  ciklus nastave: juni/juli 2019

17.06.-13.07.2020

XI  ciklus nastave: juli/august 2020

15.07-12.08.2020

XII  ciklus nastave: august/septembar 2019

17.08-11.09.2020

Meris Nikšić
Profesor Njemačkog Jezika

Meris Nikšić

Posao predavača mi pričinjava zabavu i zadovoljstvo....
Đenita Resić
Profesorica Njemačkog Jezika

Đenita Resić

Biti profesor jedno je od najizazovnijih i najljepših zanimanja....
Almira Majstorić
Profesorica Njemačkog Jezika

Almira Majstorić

Imala sam i imam cilj učiti, naučiti, a zatim znanje draga srca Vama prenijeti...
Aldina Raščić
Profesorica Njemačkog Jezika

Aldina Raščić

Biti predavač je čast, privilegija i najljepši način širenja dobrog među drugima...
Amra Islamagić
Profesorica Njemačkog Jezika

Amra Islamagić

Oduvijek je sposobnost komuniciranja bila glavna spona među ljudima...
Albisa Konjhodžić
Profesorica Njemačkog Jezika

Albisa Konjhodžić

Moje ime je Albisa Konjhodžić, po zanimanju sam profesor njemačkog...
Almina Vučelj
Profesorica Njemačkog Jezika

Almina Vučelj

„Ako se prema pojedincu odnosiš kao da je ono što treba i što može biti...
Antonela Milinković Tanić
Profesorica Engleskog i Njemačkog Jezika

Antonela Milinković Tanić

Posao nastavnika bez sumnje spada u jedan od najplemenitijih poziva...