Amra Islamagić

Profesorica Njemačkog Jezika

Oduvijek je sposobnost komuniciranja bila glavna spona među ljudima,civilizacijama,kulturama.

Zahvaljujući dobroj komunikaciji izbjegavani su sukobi,nesuglasice i svijet je postajao bolji. Narodi se sporazumjevaju na brojnim jezicima. Mnogi svakodnevno nestaju, a komunikacija se odvija na nekoliko vodećih poput njemačkog, engleskog….U eri globalizma poznavanje stranih jezika pokazalo se, ne samo kao prednost i vrijednom kompetencijom, već i potrebom.
Zbog toga je škola stranih jezika POLIGLOT prava adresa za sve one koji žele naučiti strane jezike.