Online Testiranje

BESPLATNA PROVJERA ZNANJA

Home / Online Testiranje

Online Testiranje – engleski jezik

Dobro došli na online testiranje za provjeru znanja stranog jezika

škole za strane jezike POLIGLOT!

Izaberite stupanj koji smatrate da odgovara vašem znanju engleskog  jezika ili stupanj koji smatrate da biste trebali pohađati. Odaberite odgovore za koje smatrate da su tačni, upišite Vaše ime  i prezime, email adresu i pošaljite svoje odgovore Poliglotu. Hvala Vam na korištenju našeg online testiranja za provjeru znanja stranog jezika. Sretno!

A1.1

STARTER

A1.1

A1.2

BEGINNER

A1.2

A2.1

ELEMENTARY

A2.1

A2.2

PRE-INTERMEDIATE

A2.2

B1.1

INTERMEDIATE

B1.1

B1.2

UPPER INTERMEDIATE

B1.2

B2.1

PRE-ADVANCED

B2.1

B2.2

ADVANCED

B2.2

C1

UPPER ADVANCED

C1

C2

PROFICIENCY

C2

Online Testiranje – njemački jezik

Dobro došli na online testiranje za provjeru znanja stranog jezika

škole za strane jezike POLIGLOT!

Izaberite stupanj koji smatrate da odgovara vašem znanju njemačkog jezika ili stupanj koji smatrate da biste trebali pohađati. Odaberite odgovore za koje smatrate da su tačni, upišite Vaše ime  i prezime, email adresu i pošaljite svoje odgovore Poliglotu. Hvala Vam na korištenju našeg online testiranja za provjeru znanja stranog jezika. Sretno!

A1.1

Anfänger ohne Vorkenntnisse

A1.1

A1.2

Anfänger mit Vorkenntnissen

A1.2

A2.1

Grundlegende Vorkenntnisse

A2.1

A2.2

Grundlegende Kenntnisse

A2.2

B1.1

Mittelstufe

B1.1

B1.2

Fortgeschrittene Mittelstufe

B1.2

B2.1

Fortgeschrittene Sprachverwendung

B2.1

B2.2

Selbständige Sprachverwendung

B2.2

C1

Kompetente Sprachverwendung

C1

C2

Muttersprachliches Niveau

C2