Turski Jezik

Udžbenik Gökkuşağı Türkçe sastoji se od lekcija koje sadržavaju gramatičke strukture, vježbe za vokabular i komunikaciju. Udžbenik je zanimljiv i sadrži programski zanimljive priče. Priče stvaraju jedan stvaran komunikacijski svijet za praktične teme kao što su upoznavanje, rastanci, predstavljanje i opisivanje, razumijevanje smjera, put u kupovinu, koristeći vrijeme i datume, i mnoge druge situacije. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na turskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz turskog jezika i finalno testiranje, koje se radi nakon završenog kursa, usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje turskog jezika pružamo mogućnost besplatnog testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar 2021.

20.09-03.11.2021 ili 21.09-04.11.2021

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar  2021/2022.

15.11-05.01.2022 ili 16.11-06.01.2022

III ciklus nastave:  januar/februar/mart 2022.

12.01-28.02.2022 ili 13.01-02.03.2022

IV ciklus nastave:  mart/april 2022.

14.03-27.04.2022 ili 15.03-28.04.2022

V ciklus nastave:  maj/juni   2022.

11.05-27.06.2021 ili 12.05-28.06.2022

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Finalno testiranje se sastoji iz četiri (4) dijela:

  1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
  2. provjera znanja iz oblasti gramatike
  3. provjera znanja iz oblasti pisanja
  4. provjera znanja iz oblasti govora

Finalno testiranje iz oblasti gramatike traje 45 minuta, uključuje i testiranje iz oblasti vokabulara. Finalno testiranje iz oblasti govora traje 45 minuta. Provjera znanja iz oblasti govora se sastoji iz pitanja i odgovora, čitanja, prepričavanja, tj. samostalne upotrebe jezika kao sredstva za komunikaciju i sporazumijevanje

Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za svaki završeni modul kursa.

Informacija na upit!