Francuski Jezik

Program nastave za francuski jezik se izvodi po udžbeniku Nouveau TAXI. Udžbenik je sadrži gramatičke cjeline i mnoštva novih riječi, vokabulara. Polaznici uče nove jezičkih cjeline i tematike iz svakodnevnog – privatnog i poslovnog života. Udžbenik sadrži sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na engleskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz francuskog jezika i finalno testiranje, koje se radi nakon završenog kursa, usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje francuskog jezika pružamo mogućnost besplatnog testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

I ciklus nastave: septembar/oktobar 2022.
19.09. – 26.10.2022. ili 20.09. – 27.10.2022.

II ciklus nastave: novembar/decembar  2022
07.11. – 14.12.2022. ili 08.11. – 15.12.2022.

III ciklus nastave: decembar 2022/januar 2023.
19.12. -01.02.2023. ili 20.12.2022. – 02.02.2023.

IV ciklus nastave: februar 2023/mart 2023.
08.02. – 22.03.2023. ili 09.02. – 23.03.2023.

V  ciklus nastave: mart 2023/april/maj  2023.
27.03. – 10.05.2023. ili 28.03. – 11.05.2023.

VI  ciklus nastave: maj 2023/juni 2023.
15.05. – 21.06.2023. ili 16.05. – 22.06.2023.

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Finalno testiranje se sastoji iz četiri (4) dijela:

  1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
  2. provjera znanja iz oblasti gramatike
  3. provjera znanja iz oblasti pisanja
  4. provjera znanja iz oblasti govora

Finalno testiranje iz oblasti gramatike traje 45 minuta, uključuje i testiranje iz oblasti vokabulara. Finalno testiranje iz oblasti govora traje 45 minuta. Provjera znanja iz oblasti govora se sastoji iz pitanja i odgovora, čitanja, prepričavanja, tj. samostalne upotrebe jezika kao sredstva za komunikaciju i sporazumijevanje

Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za svaki završeni modul kursa.

Šejla Bećirević
Profesorica Italijanskog i Francuskog Jezika

Šejla Bećirević

Predavač sam italijanskog i francuskog jezika sa višegodišnjim iskustvom...