Šejla Bećirević

Profesorica Italijanskog i Francuskog Jezika

Moje ime je Šejla Bećirović, po zanimanju sam profesor italijanskog i francuskog jezika i književnosti.

Uživam u podučavanju, te se pored jezičkih pravila trudim prenijeti polaznicima i ljubav prema kulturi i običajima ove dvije zemlje. Stara izreka kaže da “čovjek vrijedi onoliko koliko jezika poznaje”. I zaista je teško shvatiti kulturu, običaje i način razmišljanja neke nacije dok ne naučite njihov jezik. Iz tog razloga je za mene najbolji osjećaj pomoći polaznicima da uoče svoj vlastiti potencijal u procesu učenja jezika.

Najisplativija investicija je ulagati u sebe, pa zašto ne početi sa učenjem stranih jezika?