Radni Kalendar

ŠKOLSKA GODINA 2019/2020

Home / Radni Kalendar

RADNI KALENDAR

ŠKOLSKA GODINA 2021/2022

REDOVNI KURSEVI – SVI JEZICI

Smiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley face

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar 2021.

20.09-03.11.2021 ili 21.09-04.11.2021

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar  2021/2022.

15.11-05.01.2022 ili 16.11-06.01.2022

III ciklus nastave:  januar/februar/mart 2022.

12.01-28.02.2022 ili 13.01-02.03.2022

IV ciklus nastave:  mart/april 2022.

14.03-27.04.2022 ili 15.03-28.04.2022

V ciklus nastave:  maj/juni   2022.

11.05-27.06.2021 ili 12.05-28.06.2022

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar | 2019

16.09-06.11.2019 ili 17.09-07.11.2019

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar | 2019/2020

13.11-13.01.2020 ili 14.11-14.01.2020

III ciklus nastave:  januar/februar/mart | 2020

15.01-11.03.2020 ili 16.01-10.03.2020

NJEMAČKI JEZIK | INTENZIVNI I POLUINTENZIVNI

Smiley face

INTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

15 RADNIH DANA (60 časova)

Termin I : 09:30h – 12:45h
Termin II : 17:45h – 21:00h

Početak kursa:

A1 (21.09-14.10.2021 );
A2 (21.10-15.11.2021 );
B1(21.10-15.11.2021);
B1(22.11-17.12.2021)

POLUINTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

Radni kalendar za školsku 2021/2022

TERMINI:
10.00-12.30h
17.00-19.30h.
19.30-22:000h

I ciklus nastave: septembar/oktobar 2021

20.09-15.10.2021

II ciklus nastave: oktobar/novembar 2021

20.10-15.11.2021

III ciklus nastave: novembar/decembar 2021

19.11-15.12.2021

IV ciklus nastave: decembar/januar 2022

18.12-15.01.2021

V ciklus nastave: januar/februar 2022

24.01-18.02.2022

VI ciklus nastave: februar/mart 2022

17.02-25.03.2022

VII ciklus nastave: april 2022

04.04-29.04.2022

VIII ciklus nastave: maj/juni 2022

09.05-03.06.2021

IX ciklus nastave: juni/juli 2022

13.06.2021-11.07.2021

X ciklus nastave: juni/august 2022

15.07-01.08.2022

XI ciklus nastave: august/septembar 2022

08.08-02.09.2022

I ciklus nastave: septembar/oktobar  |  2019

17.09-11.10.2019

II ciklus nastave: oktobar/novembar  |  2019

14.10-08.11.2019

III ciklus nastave: novembar/decembar  |  2019

13.11-11.12.2019

IV ciklus nastave: decembar/januar  |  2020

13.12-13.01.2020

V  ciklus nastave: januar/februar  |  2020

20.01-14.02.2020

VI  ciklus nastave: februar/mart  |  2020

17.02-16.03.2020

Online Prijava

MOLIMO POPUNITE FORMU ISPOD

  Ime (Ime Oca) Prezime

  Email Adresa

  Broj telefona

  Jezik

  Vrsta Kursa

  Nivo Kursa

  Vrsta Kursa

  Nivo Kursa

  Vrsta Kursa

  Nivo Kursa

  Molimo izaberite Jezik u polju iznad!