Radni Kalendar

ŠKOLSKA GODINA 2019/2020

Home / Radni Kalendar

 

RADNI KALENDAR

ŠKOLSKA GODINA 2019/2020

 

REDOVNI KURSEVI – SVI JEZICI

Smiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley face

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar | 2019

16.09-06.11.2019 ili 17.09-07.11.2019

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar | 2019/2020

13.11-13.01.2020 ili 14.11-14.01.2020

III ciklus nastave:  januar/februar/mart | 2020

15.01-11.03.2020 ili 16.01-10.03.2020

IV ciklus nastave:  mart/april/maj  | 2020

16.03-06.05.2020 ili 17.03-12.05.2020

V ciklus nastave:  maj/juni/juli | 2020

18.05-10.07.2020 ili 19.05-09.07.2020

NJEMAČKI JEZIK | INTENZIVNI I POLUINTENZIVNI

Smiley face

INTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

( 4X4 časa sedmično) 9 RADNIH DANA BEZ SRIJEDE

Termin I : 09:30h – 12:45h
Termin II : 17:45h – 21:00h

CIJENA 130,00KM (sa udžbenikom)

Stepen Sati Početak Kursa Kraj Kursa
A1.1 17.45-21.00 13.01.2020 27.01.2019
A1.1 09.30-12.45 13.01.2020 27.01.2019
A1.2 17.45-21.00 28.01.2020 11.02.2020
A1.2 09.30-12.45 28.01.2020 11.02.2020
A2.1 09.30-12.45 06.01.2020
17.02.2020
20.01.2020
05.03.2020
A2.1 17.45-21.00 17.02.2020 05.03.2020
A2.2 09.30-12.45 21.01.2020
09.03.2020
04.02.2020
24.03.2020
A2.2 17.45-21.00 09.03.2020 24.03.2020
B1.1 09.30-12.45 10.02.2020
30.03.2020
24.02.2020
14.04.2020
B1.1 17.45-21.00 30.03.2020 14.04.2020
B1.2 09.30-12.45 25.02.2020
16.04.2020
12.03.2020
30.04.2020
B1.2 17.45-21.00 16.04.2020 30.04.2020
B2.1  09.30-12.45 13.01.2020 27.01.2019
B2.1 17.45-21.00 13.01.2020 27.01.2019
B2.2  09.30-12.45 28.01.2020 11.02.2020
B2.2 17.45-21.00 28.01.2020 11.02.2020

POLUINTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

TRAJANJE: 1 mjesec

Termin I : 10:00h – 12:30h
Termin II : 17:00h – 19:30h
Termin III : 19:30h – 21:30h

CIJENA 130,00KM (udžbenik uključen u cijenu kursa)

Intenzivni i poluintenzivni kursevi njemačkog  jezika su namijenjeni kandidatima koji imaju potrebu da govore i aktivno se služe njemačkim jezikom.

Razlika između intenzivnog i poluintenzivnog kursa je u tome što intenzivni kursevi traju dvije (2) sedmice, a poluintenzivni kursevi traju četiri (4) sedmice. Broj časova intenzivnih i poluintenzivnih kurseva je isti, tj. 36 časova po kursu.

Cilj kurseva je da posebnom metodologijom, koja je razvijena isključivo u svrhe aktivacije govora, osposobi kandidate da konačno bez oklijevanja progovore na njemačkom jeziku, primjenom ciljnih jezičkih fraza i sa fokusom na stvarne svakodnevne teme i situacije.

Programi pohađanja nastave iz jezika i ispiti koji se polažu nakon završenog kursa usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

(od A 1.1 do B 2.2)

I ciklus nastave: septembar/oktobar  |  2019

17.09-11.10.2019

II ciklus nastave: oktobar/novembar  |  2019

14.10-08.11.2019

III ciklus nastave: novembar/decembar  |  2019

13.11-11.12.2019

IV ciklus nastave: decembar/januar  |  2020

13.12-13.01.2020

V  ciklus nastave: januar/februar  |  2020

20.01-14.02.2020

VI  ciklus nastave: februar/mart  |  2020

17.02-16.03.2020

VII  ciklus nastave: mart/april  |  2020

18.03.-13.04.2020

VIII  ciklus nastave: april/maj  |  2019

17.04-15.05.2020

IX   ciklus nastave: maj/juni  |  2020

18.05-15.06.2020

X  ciklus nastave: juni/juli  |  2019

17.06.-13.07.2020

XI  ciklus nastave: juli/august  |  2020

15.07-12.08.2020

XII  ciklus nastave: august/septembar  |  2019

17.08-11.09.2020

Online Prijava

MOLIMO POPUNITE FORMU ISPOD

Ime (Ime Oca) Prezime

Email Adresa

Broj telefona

Jezik

Vrsta Kursa

Nivo Kursa

Vrsta Kursa

Nivo Kursa

Vrsta Kursa

Nivo Kursa

Molimo izaberite Jezik u polju iznad!