Radni Kalendar

ŠKOLSKA GODINA 2019/2020

Home / Radni Kalendar

RADNI KALENDAR

ŠKOLSKA GODINA 2019/2020

REDOVNI KURSEVI – SVI JEZICI

Smiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley face

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar 2020. godine

21.09-11.11.2020 ili 22.09-12.11.2020

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar  2020/2021. godine

18.11-13.01.2021 ili 19.11-14.01.2021

III ciklus nastave:  januar/februar/mart  2021.  godine

20.01-17.03.2021 ili 21.01-15.03.2021

IV ciklus nastave:  mart/april/maj  2021. godine

22.03-17.05.2021 ili 23.03-18.05.2021

V ciklus nastave:  maj/juni/juli   2021.  godine

19.05-12.07.2021 ili 20.05-13.07.2021

I ciklus nastave:  septembar/oktobar/novembar | 2019

16.09-06.11.2019 ili 17.09-07.11.2019

II ciklus nastave:  novembar/decembar/januar | 2019/2020

13.11-13.01.2020 ili 14.11-14.01.2020

III ciklus nastave:  januar/februar/mart | 2020

15.01-11.03.2020 ili 16.01-10.03.2020

IV ciklus nastave:  mart/april/maj  | 2020

16.03-06.05.2020 ili 17.03-12.05.2020

V ciklus nastave:  maj/juni/juli | 2020

18.05-10.07.2020 ili 19.05-09.07.2020

NJEMAČKI JEZIK | INTENZIVNI I POLUINTENZIVNI

Smiley face

INTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

( 4X4 časa sedmično) 9 RADNIH DANA BEZ SRIJEDE

Termin I : 09:30h – 12:45h
Termin II : 17:45h – 21:00h

CIJENA 130,00KM (sa udžbenikom)

POLUINTENZIVNI KURS – NJEMAČKI JEZIK

TRAJANJE: 1 mjesec

Termin I : 10:00h – 12:30h
Termin II : 17:00h – 19:30h
Termin III : 19:30h – 21:30h

CIJENA 130,00KM (udžbenik uključen u cijenu kursa)

Intenzivni i poluintenzivni kursevi njemačkog  jezika su namijenjeni kandidatima koji imaju potrebu da govore i aktivno se služe njemačkim jezikom.

Razlika između intenzivnog i poluintenzivnog kursa je u tome što intenzivni kursevi traju dvije (2) sedmice, a poluintenzivni kursevi traju četiri (4) sedmice. Broj časova intenzivnih i poluintenzivnih kurseva je isti, tj. 36 časova po kursu.

Cilj kurseva je da posebnom metodologijom, koja je razvijena isključivo u svrhe aktivacije govora, osposobi kandidate da konačno bez oklijevanja progovore na njemačkom jeziku, primjenom ciljnih jezičkih fraza i sa fokusom na stvarne svakodnevne teme i situacije.

Programi pohađanja nastave iz jezika i ispiti koji se polažu nakon završenog kursa usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

(od A 1.1 do B 2.2)

I ciklus nastave: septembar/oktobar 2020

21.09-16.10.2020

II ciklus nastave: oktobar/novembar 2020

22.10-16.11.2020

III ciklus nastave: novembar/decembar 2020

18.11-16.12.2020

IV ciklus nastave: decembar/januar 2021

18.12-15.01.2021

V  ciklus nastave: januar/februar 2021

20.01-15.02.2021

VI  ciklus nastave: februar/mart 2021

17.02-17.03.2020

VII  ciklus nastave: mart/april 2021

22.03.-16.04.2020

VIII  ciklus nastave: april/maj 2021

19.04-19.05.2021

IX   ciklus nastave: maj/juni 2021

24.05-18.06.2021

X  ciklus nastave: juni/juli 2021

21.06.-16.07.2021

XI   ciklus nastave: juli/august 2021

19.07-13.08.2021

XII   ciklus nastave: august/septembar 2021

16.08-10.09.2021

I ciklus nastave: septembar/oktobar  |  2019

17.09-11.10.2019

II ciklus nastave: oktobar/novembar  |  2019

14.10-08.11.2019

III ciklus nastave: novembar/decembar  |  2019

13.11-11.12.2019

IV ciklus nastave: decembar/januar  |  2020

13.12-13.01.2020

V  ciklus nastave: januar/februar  |  2020

20.01-14.02.2020

VI  ciklus nastave: februar/mart  |  2020

17.02-16.03.2020

VII  ciklus nastave: mart/april  |  2020

18.03.-13.04.2020

VIII  ciklus nastave: april/maj  |  2019

17.04-15.05.2020

IX   ciklus nastave: maj/juni  |  2020

18.05-15.06.2020

X  ciklus nastave: juni/juli  |  2019

17.06.-13.07.2020

XI  ciklus nastave: juli/august  |  2020

15.07-12.08.2020

XII  ciklus nastave: august/septembar  |  2019

17.08-11.09.2020

Online Prijava

MOLIMO POPUNITE FORMU ISPOD

  Ime (Ime Oca) Prezime

  Email Adresa

  Broj telefona

  Jezik

  Vrsta Kursa

  Nivo Kursa

  Vrsta Kursa

  Nivo Kursa

  Vrsta Kursa

  Nivo Kursa

  Molimo izaberite Jezik u polju iznad!