Turski jezik – Poluintenzivni kurs

Turski jezik – Poluintenzivni kurs

Udžbenik Gökkuşağı Türkçe sastoji se od lekcija koje sadržavaju gramatičke strukture, vježbe za vokabular i komunikaciju. Udžbenik je zanimljiv i sadrži programski zanimljive priče. Priče stvaraju jedan stvaran komunikacijski svijet za praktične teme kao što su upoznavanje, rastanci, predstavljanje i opisivanje, razumijevanje smjera, put u kupovinu, koristeći vrijeme i datume, i mnoge druge situacije. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na turskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz turskog jezika i finalno testiranje, koje se radi nakon završenog kursa, usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje turskog jezika pružamo mogućnost besplatnog testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

( 3X3 časa sedmično)  1 Mjesec

Termin I : 10:00h – 12:30h
Termin II : 17:00h – 19:30h
Termin III : 19:30h – 21:30h

CIJENA 130,00KM (cijena kursa sa udžbenikom)

Ciklus Period kursa Trajanje kursa
I ciklus nastave septembar 2021. / oktobar 2021. 20.09.2021. -15.10.2021.
II ciklus nastave oktobar 2021. / novembar 2021. 20.10.2021. -15.11.2021.
III ciklus nastave novembar 2021. / decembar 2021. 19.11.2021. -15.12.2021.
IV ciklus nastave decembar 2021. / januar 2022. 18.12.2021. – 15.01.2021.
V ciklus nastave januar 2022. / februar 2022. 24.01.2022. – 18.02.2022.
VI ciklus nastave februar 2022. / mart 2022. 17.02.2022. – 25.03.2022.
VII ciklus nastave april 2022. 04.04.2022. – 29.04.2022.
VIII ciklus nastave maj 2022. / juni 2022. 09.05.2022. – 03.06.2022.
IX ciklus nastave juni 2022. / juli 2022. 13.06.2022. – 11.07.2021.
X ciklus nastave juni 2022. / august 2022. 15.07.2022. – 01.08.2022.
XI ciklus nastave august 2022. / septembar 2022. 08.08.2022. – 02.09.2022.

Informacija na upit!

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Finalno testiranje se sastoji iz četiri (4) dijela:

  1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
  2. provjera znanja iz oblasti gramatike
  3. provjera znanja iz oblasti pisanja
  4. provjera znanja iz oblasti govora

Finalno testiranje iz oblasti gramatike traje 45 minuta, uključuje i testiranje iz oblasti vokabulara. Finalno testiranje iz oblasti govora traje 45 minuta. Provjera znanja iz oblasti govora se sastoji iz pitanja i odgovora, čitanja, prepričavanja, tj. samostalne upotrebe jezika kao sredstva za komunikaciju i sporazumijevanje

Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za svaki završeni modul kursa.