Aldina Raščić

Profesorica Njemačkog Jezika

Biti predavač je čast, privilegija i najljepši način širenja dobrog među drugima, a to je znanje.

To je posao koji se radi jer se voli… Biti predavač podrazumijeva i živjeti taj poziv, i to život sa smislom i trajnim nasljeđem. Predavati i prenijeti znanje je put koji spaja i otvara nove horizonte. Znanje je moć, snaga i sila koja pokreće svijet i čovječanstvo. A jezik je najljepši pokretač i najjača veza među ljudima… Jezik je veza, sposobnost, mogućnost, pripadnost i dio nas koji nas čini dijelom većih kompleksa.