Bosanski jezik

Grupni kursevi

(3-5 KANDIDATA)

“Poliglot” nudi posebnu ponudu polaznicima, koji bi željeli zajedno da pohađaju kurs bosanskog jezika za strance, da pohađaju kurs u grupi od 3 do 5 kandidata, pod uslovom dа su približnog nivoa znanja i da imаju približne jezičke potrebe.
Kursevi bosanskog jezika za strance koncipirani su tako da kroz obradu različitih tema, polaznici usvajaju potreban riječnik i potrebne gramatičke kategorije kako bi nesmetano komunicirali na bosanskom jeziku. Nastavni program individualnih kurseva, intenzitet i vrijeme održavanja nastave u potpunosti su prilagođeni polaznicima.