Meris Nikšić
Profiles

Meris Nikšić

Posao predavača mi pričinjava zabavu i zadovoljstvo....

Đenita Resić
Profiles

Đenita Resić

Biti profesor jedno je od najizazovnijih i najljepših zanimanja....

Almira Majstorić
Profiles

Almira Majstorić

Imala sam i imam cilj učiti, naučiti, a zatim znanje draga srca Vama prenijeti...

Aldina Raščić
Profiles

Aldina Raščić

Biti predavač je čast, privilegija i najljepši način širenja dobrog među drugima...

Amra Islamagić
Profiles

Amra Islamagić

Oduvijek je sposobnost komuniciranja bila glavna spona među ljudima...

Alena Raunić
Profiles

Alena Raunić

Ja sam Alena, administrativni radnik škole za strane jezike i informatiku POLIGLOT...

Edina Brutus
Profiles

Edina Brutus

Ja sam Edina Brutus, direktorica škole za strane jezike i informatiku POLIGLOT....

Mirnesa Džinović
Profiles

Mirnesa Džinović

Ja sam Mirnesa Džinović, menadžerica škole za strane jezike i informatiku POLIGLOT...

Almina Vučelj
Profiles

Almina Vučelj

„Ako se prema pojedincu odnosiš kao da je ono što treba i što može biti...

  • 1
  • 2