Online Testiranje

ENGLESKI JEZIK MODUL C2

Home / Online Testiranje

Testiranje za modul C 2 Proficiency English

Testiranje za modul C 2 Proficiency English se radi u prostorijama naše škole POLIGLOT-a.

Testiranje se sastoji od pismenog dijela (zaokruživanje tačnih odgovora) i usmenog dijela (konverzacija na određene teme). Testiranje se dogovara lično sa timom Poliglota u školi Poliglot, ili putem online prijave ili putem telefonskog obavještenja koje upućujete školi Poliglot.