Kursevi INFORMATIKE

Informatička pismenost je sposobnost korištenja računara i računarskih programa. Osnovna informatička znanja i vještine koje treba posjedovati informatički pismena osoba stalno se dopunjuju i usavršavaju jer moraju pratiti brz razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije. Osnovna znanja uključuju poznavanje računarske konfiguracije i osnova korištenja operacijskih sistema, osnovnu primjenu programa za obradu teksta, tablične proračune i izradu prezentacija pomoću računara. Među osnovna znanja ubraja i poznavanjeupotrebe Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektroničkom poštom.

Poznavanje rada na računaru je najvažnije sredstvo u poslovno i privatnom svijetu čovjeka. Kompanije ovise o računarskoj tehnologiji. Ako imate određeno informatičko znanje, ili ste apsolutni početnik u računarskom svijetu, pohađajte kurse informatike u Poliglotu.  Naučit ćete obavljati zadatke u zadatom roku, na organiziraniji i učinkovitiji način, možete napredovati na random mjestu, dobiti priliku za rad na više izazovnijih projekata. Sve u cilju unapređivanja sebe kao osobe, i sebe kao poslovnog čovjeka. U svakom slučaju napredne računarske vještine pomoći će vam da brže dođete do boljeg posla ili vodećih pozicija.

 

I stepen: WINDOWS 7, WORD 2010

Broj časova: 10 časova

Cijena kursa: 100 KM

 

II stepen: EXCEL 2010,POWER POINT 2010, INTERNET

Broj časova: 10 časova

Cijena: 100 KM

Program pohađanja nastave za informatiku traje deset (10) dana; tri (3) sedmice.

Nastava se odvija dva puta sedmično u trajanju od sat vremena i trideset (30) minuta.

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za završeni modul kursa.