Intenzivni i Poluintenzivni Engleski Jezik

Intenzivni i poluintenzivni kursevi engleskog  jezika su namijenjeni kandidatima koji imaju potrebu da govore i aktivno se služe engleskim jezikom.

Razlika između intenzivnog i poluintenzivnog kursa je u tome što intenzivni kursevi traju dvije (2) sedmice, a poluintenzivni kursevi traju četiri (4) sedmice. Broj časova intenzivnih i poluintenzivnih kurseva je isti, tj. 36 časova po kursu. Kursevi za intenzivno i poluintenzivno pohađanje nastave imaju svrhu osposobljavanja kandidata da u veoma brzom vremenskom periodu progovore na engleskom jeziku. Učenje svaki dan omogućava kandidatima da budu u svakodnevnom okruženju engleskog jezika, tj. biti će izloženi jeziku u govornoj, pisanoj, i usmenoj riječi, te na taj način omogućiti sebi jednostavnije shvatanje samog jezika.

Programi pohađanja nastave iz jezika i ispiti koji se polažu nakon završenog kursa usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

(od A 1.1 do C 1)

( 4X4 časa sedmično)  9 RADNIH DANA BEZ SRIJEDE

Termin I : 09:30h – 12:45h
Termin II : 17:45h – 21:00h

CIJENA 100,00KM (cijena kursa bez udžbenika)

Stepen Sati Početak Kursa Kraj Kursa
A1.1 17.45-21.00 17.06.2019 01.07.2019
A1.1 09.30-12.45 17.06.2019 01.07.2019
A1.2 17.45-21.00 02.07.2019 16.07.2019
A1.2 09.30-12.45 02.07.2019 16.07.2019
A2.1 17.45-21.00 17.06.2019 01.07.2019
A2.1 09.30-12.45 17.06.2019 01.07.2019
A2.2 17.45-21.00 02.07.2019 16.07.2019
A2.2 09.30-12.45 02.07.2019 16.07.2019
B1.1 17.45-21.00 17.06.2019 01.07.2019
B1.1 09.30-12.45 17.06.2019 01.07.2019
B1.2 17.45-21.00 02.07.2019 16.07.2019
B1.2 09.30-12.45 02.07.2019 16.07.2019

( 3X3 časa sedmično)  1 Mjesec

Termin I : 10:00h – 12:30h
Termin II : 17:00h – 19:30h
Termin III : 19:30h – 21:30h

CIJENA 100,00KM (cijena kursa bez udžbenika)

Stepen Početak Kursa Kraj Kursa
A1.1 19.08.2019 13.09.2019
A1.1 19.08.2019 13.09.2019
A1.2 19.08.2019 13.09.2019
A1.2 19.08.2019 13.09.2019
A2.1 19.08.2019 13.09.2019
A2.1 19.08.2019 13.09.2019
A2.2 19.08.2019 13.09.2019
A2.2 19.08.2019 13.09.2019
B1.1 19.08.2019 13.09.2019
B1.1 19.08.2019 13.09.2019
B1.2 19.08.2019 13.09.2019
B1.2 19.08.2019 13.09.2019
B2.1 19.08.2019 13.09.2019
B2.1 19.08.2019 13.09.2019
Elma Dževlan
Profesorica Engleskog Jezika

Elma Dževlan

Rad s ljudima je bogatstvo ovog posla. Inspirisati druge kroz učenje i zabavu...
Antonela Milinković Tanić
Profesorica Engleskog i Njemačkog Jezika

Antonela Milinković Tanić

Posao nastavnika bez sumnje spada u jedan od najplemenitijih poziva...